بلاگ

در بخش بلاگ، هر مطلبی که مربوط به ارز دیجیتال باشد قرار داده می شود. اخبار ارزهای دیجیتال و اتفاقات موجود در صرافی در این بخش قرار می گیرند. نحوۀ ثبت نام و احراز هویت و انجام معامله در دسته بندی بلاگ جا دارند. علاوه بر این مطالب موجود در این دسته شامل آموزش هایی مقدماتی برای افراد تازه وارد می باشند.

بلاگ سایت بیت ایمن، به تدریج بخش های بیشتری را شامل می شود. در واقع این دسته بندی بیشتر برای آشنایی شما با صرافی و نحوۀ کار در آن به وجود آمده است. مهارت های لازم برای فعالیت در این بازار، از طریق این دسته بندی به شما آموزش داده می شود.