تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال نوعی تحلیل است که به بررسی آینده سرمایه گذاری می پردازد. این تحلیل در ارزهای دیجیتال بسیار ضروری است و در کنار تحلیل تکنیکال باید به آن مسلط بود.