کیف پول

برای نگهداری ارز دیجیتال از فضایی به نام کیف پول دیجیتال استفاده می شود. کیف پول های ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند که از نظر نحوه استفاده، میزان امنیت، تعداد ارزها و… متفاوت هستند.